AQUAQUICK 5LIT

Thể tích: 5l

Thành phần:

Nước tinh khiết + AQUAQUICK GLOBAL BV – H à Lan

Công dụng:

Sản phẩm tẩy rửa đa năng

Làm sạch dầu, mỡ (hydrocacbon) trong mọi vật liệu và môi trường.

Xử lí ô nhiễm dầu mỡ trong nước, đất, đường cống, máy móc, thiết bị.

Sử dụng:

+ Xịt trực tiếp bề mặt và môi trường muốn làm sạch.

+ Xịt trực tiếp tay để tẩy rửa dầu mỡ an toàn

Lưu ý: Không được uống.