SỮA TẨY CỔ ÁO, NÁCH ÁO

Sữa giặt cổ áo đậm đặc vói công thức đặc biệt và hoạt chất tẩy mạnh, giúp tẩy sạch các vết bẩn nơi cổ áo, nách áo, vớ (tất) và nhiều vết bẩn khác nhau như bùn đất, dầu mỡ…